Visi, Misi & Objektif

Visi

Menjadikan PBNS sebuah Perbadanan yang dihormati dan unggul di Malaysia.

Misi

Membangunkan ekonomi umat Islam di Negeri Sabah melalui pentadbiran yang telus, berintegriti dan profesional berdasarkan Hukum Syarak dan undang-undang yang telah ditetapkan.

Objektif

• Membangunkan imej PBNS sebagai Institusi Perbendaharaan Islam yang disegani
• Memperhebatkan kutipan dana melalui aktiviti sosio-ekonomi yang berasaskan syariat Islam
• Mempelbagaikan program-program sosial dan kebajikan untuk orang-orang Islam di Sabah
• Menubuhkan subsidiari untuk aktiviti perniagaan secara Islam