KALKULATOR KAFFARAH


JIMAK ( bersetubuh di siang Ramadan)
hari
RM
orang


JUMLAH KAFFARAH
RM