story

Perutusan Ketua Pegawai Eksekutif

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera,

Sesungguhnya kewujudan portal ini adalah seiring dengan pelaksanaan Pelan Strategik Perkhidmatan Awam Negeri Sabah untuk mencapai Status Kerajaan Digital Pintar dalam tempoh lima tahun (2020-2024). Perbadanan Baitulmal Negeri Sabah (PBNS) juga komited untuk melaksanakan dasar-dasar kerajaan selaras dengan hala tuju SABAH MAJU JAYA (Pelan Pembangunan 2021-2025), untuk merancanakan semula pembangunan negeri ini yang terkesan akibat pandemik COVID-19. PBNS juga sentiasa memastikan bahawa pembangunan dan perancangan organisasi ini bergerak seiring memastikan bahawa pembangunan dan perancangan organisasi ini bergerak seiring dengan matlamat dengan pembangunan Wawasan Kemakmuran Bersama (WKB) untuk menyediakan taraf hidup yang wajar kepada semua rakyat tahun 2030.

Sekian, Terima Kasih

Dr. Awang Faisal Assyiffa bin Ag. Rahim, A.D.K