SISTEM GADAIAN ISLAM AR-RAHNU


Sistem Gadaian Islam Ar-Rahnu adalah hasil kerjasama antara Permodalan Kelantan Berhad dan anak syarikat Perbadanan Baitulmal Negeri Sabah iaitu PBNS Holdings Sdn Bhd pada tahun 2010 sehingga tahun 2018 secara francais.


KONSEP

SGI Ar-Rahnu ditubuhkan dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang memerlukan pinjaman kecil-kecilan secara bercagar dengan berlandaskan Hukum Syarak. SGI Ar-Rahnu menawarkan perkhidmatan pajak gadai yang adil dan telus serta perkhidmatan kaunter yang mudah danpantas. Menerusi perspektif Islam, SGI Ar-Rahnu ditubuhkan atas dasar Fardhu Kifayah yang mana dengan penubuhan pinjaman berlandas syariah ini dapat mendidik masyarakat untuk mengelakkan sebarang transaksi yang berunsurkan riba’ dan membebankan peminjam.

Untuk maklumat lanjut, boleh berhubung terus ke:

SGI Ar-Rahnu
Lot No. 10, (DBKK A-0-3A), Tingkat Bawah, Blok A, KK Taipan Inanam, Kota Kinabalu
No. Telefon : 088-425590
Facebook Page Rasmi : SGI Ar-Rahnu