RM 1,415,827.59

KUTIPAN SEMASA
13/07/2024

RM 950,116.24

AGIHAN SEMASA
13/07/2024

RM 1.90

KADAR FIDYAH
13/07/2024