WASIAT

APA ITU WASIAT ?

Perkataan “Wasiat” daripada sudut bahasanya berasal daripada perkataan “wassa” dalamBahasa Arab yang bererti memerintahkan, menasihatkan, menjanjikan, atau pemberian harta selepas mati. Wasiat juga diertikan sebagai suatu kehendak yang di penghabisan yang disampaikan oleh orang yang hampir meninggal. (Kamus Dewan Edisi Keempat 2007).


Manakala daripada sudut istilah Wasiat adalah :"Pemberian hak milik yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia dengan jalan tabarru` (sukarela). -Kitab Al-Muktamad Fi Fiqhi Syafii.

FI WASIAT

• Fi Wasiat: RM300 (Pendaftaran, Penyediaan dan Penyimpanan Wasiat)

• Fi Pelaksanaan: 2% = Nilai harta RM25,000.00 pertama; 1.5 % = Nilai harta RM50,000.00
Berikutnya; 1 % = Nilai harta RM75,000.00; 0.5 % = Nilai harta RM100,000.00
Berikutnya; dan 0.25 % = Nilai harta RM200,000.00 ke atas

• Fi Pindaan: RM50

KLIK UNTUK MENULIS WASIAT SEKARANG