GALERI

Gambar

Tarikh Acara / Peristiwa Keterangan

Video

Tarikh Tajuk Keterangan

LEMBAGA PENGARAHEnakmen Perbadanan Baitulmal 1998, Seksyen 4 menyatakan bahawa Perbadanan hendaklah terdiri dari ahli-ahli berikut:

 • seorang Pengerusi;
 • seorang Timbalan Pengerusi;
 • Mufti Kerajaan;
 • seorang wakil dari Kementerian Kewangan dan Jabatan Peguam Besar Negeri yang mewakili Kerajaan Negeri;
 • tidak lebih daripada tiga orang ahli yang mempunyai pengetahuan atau pengalaman atau kepentingan dalam perdagangan, perindustrian, kewangan atau perkara-perkara yang berhubung dengannya;
 • seorang ahli yang mewakili Majlis; dan
 • orang yang sedang memegang jawatan Pengurus Besar Perbadanan

Ahli Lembaga Pengarah PBNS

 • YBhg. Brig Gen. (B) Datuk Haji Abdul Ghani Haji Abdul Rashid, J.P. , Pegerusi
 • YBhg. Tuan Haji Abdul Rahman Bin Md. Yakub, Timbalan Pegerusi
 • YBhg. S.S Datuk Ustaz Haji Bungsu @ Aziz Haji Jaafar , Mufti Kerajaan Negeri Sabah
 • YBhg. Datuk Haji Kaim Bin Kalimin , Wakil Kementerian Kewangan
 • YBhg. Tuan Yahya Datuk Haji Mohd Kassim , Wakil Majlis Ugama Islam Sabah
 • YBhg. Prof. Madya Dr. Sainei @ Saini Bin Andamit @ Ag Damit , Wakil Professional
 • YBhg. Puan Suzumaidah Haji Hussain , Wakil Jabatan Peguam Besar Negeri
 • YBhg. Tuan Haji Khairan Bin Haji Untoh , Wakil Professional
 • YBhg. Encik Haris Bin Alimudin , Wakil Professional
 • YBhg. Encik Salman Nurillah , Pengurus Besar PBNS

CARTA ORGANISASI