Nombor Telefon

Nombor Telefon Mengikut Sektor

Operator (Kaunter)
088-342800

Pengerusi
088-342808

Ketua Pegawai Eksekutif
088-342801

Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pentadbiran & Kewangan)
088-342802

Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Operasi)
088-342803

Ketua Sektor Kewangan
088-342804

Ketua Sektor Mal & Korporat
088-342807

Ketua Sektor Pentadbiran & Sumber Manusia
088-342805

Ketua Sektor Teknologi Maklumat
088-342806

Bahagian Kewangan
088-342813

Bahagian Mal & Korporat
088-342812

Bahagian Agihan
088-342811

Bahagian Pentadbiran & Sumber Manusia
088-342810

PA Pengerusi
088-342809

Cawangan Tawau
089-757414