RM 1,428,598.40

KUTIPAN SEMASA
26/09/2023

RM 2,562,147.00

AGIHAN SEMASA
26/09/2023

RM 1.80

KADAR FIDYAH
26/09/2023