RM 1,875,979.42

KUTIPAN SEMASA
09/12/2023

RM 2,603,945.00

AGIHAN SEMASA
09/12/2023

RM 1.80

KADAR FIDYAH
09/12/2023